Groen licht voor het Voltkwartier

01.31.2023

Oosterhout krijgt er een nieuwe, dynamische stadswijk bij, het Voltkwartier. Het wordt een circulair gebouwde, autoluwe en natuurinclusieve omgeving. Een inclusief stuk stad met een grote herwaardering van het bestaande, rijke industriële verleden.

Het plan voor dit gebiedsinitiatief heeft groen licht gekregen van het college waardoor de bestemmingsplanprocedure gestart kan worden. In opdracht van initiatiefnemer, eigenaar en opdrachtgever Tricorp Business Center hebben wij samen met DELVA Landscape Architecture | Urbanism en De essentie een visieplan opgesteld voor het Tricorp terrein, gelegen aan de zuidrand van Oosterhout. Deze bedrijfscampus, met de meer dan 100 jaar oude brouwerij de Gekroonde Bel als centrale ontmoetingsplek, zal getransformeerd worden naar een inclusief gebied waar niet alleen werken, maar ook zorg en welzijn, wonen en ontspanning een plek gaan krijgen. Het versteende monoculturele gebied zal veranderen in een groene oase en een unieke plek in Oosterhout.