Geselecteerd voor transformatie schoolgebouw Antwerpen (B)

12.04.2014

De Architectencombinatie van Grosfeld van der Velde Architecten met het Antwerpse bureau Boonen Michielsens is in het kader van een Europese aanbesteding geselecteerd voor de transformatie van een internaat in Antwerpen tot een onderwijsgebouw.
Centraal in de visie staat de observatie dat het bestaande gebouw niet zozeer gerenoveerd als wel gereanimeerd moet worden. Daartoe is de plint fundamenteel verbreed zodat het gebouw met deze impuls zowel een frisse en uitnodigende verschijning krijgt als een ruimtelijk hart.
Opdrachtgever is het GO!. Het programma bestaat uit 2 gebruikers: het CVO met volwassenenonderwijs en het CLB met als kerntaak leerlingenbegeleiding en medisch onderzoek.
Er worden 25 klaslokalen voor volwassenenonderwijs gerelealiseerd, een open leercentrum en restaurant, administratieve ruimtes, een drietal medische onderzoekscircuits en diverse vergaderzalen.