Campus Ruggeveld opgeleverd

10.07.2016

Na een jaar bouwen is Campus Ruggeveld opgeleverd. Het uit de jaren 80 stammende voormalige internaat in Antwerpen is getransformeerd tot onderwijsgebouw voor volwassenen, Centrum voor Leerlingbegeleiding en huisvest een overkoepelende kantoorafdeling van het Gemeenschapsonderwijs. Daarnaast is de hele terreininrichting letterlijk op de schop gegaan en zijn sportvelden en een groot parkeerterrein gerealiseerd. Het gebouw wordt op 21 oktober door Minister van Onderwijs Hilde Crevits en burgemeester van Antwerpen Bart de Wever officieel geopend. Het plan is gerealiseerd in samenwerking met Boonen Michielsen Architecten en met landschappelijke ondersteuning van Karres en Brands.