11.10.2021 Nieuwsbericht

Een nieuw dorpshart voor Oosteind

Activeren wat latent aanwezig is, het vormt in het onderzoek naar een nieuw dorpshart voor het Brabantse kerkdorp Oosteind de strategie naar een visie. De Johannes de Doperkerk, meer dan 150 jaar geleden door de eigen inwoners gebouwd, speelt samen met de pastorie en de prachtig besloten pastorietuin een sleutelrol.

Het blijkt niet nodig te zijn een nieuw dorpshart te ontwerpen; het ligt er al meer dan 150 jaar, maar is door omstandigheden en de waan van de dag in de tijd in de vergetelheid geraakt. Het verenigen van dorpshuis-activiteiten met de geloofsbeleving in de kerk, het openstellen van de pastorietuin, het versterken van de relatie met de school, het toevoegen van enkele zorgwoningen voor de ouderling en het aanleggen van enkele strategische groene verbindingen is voldoende het “oude” dorpshart opnieuw tot leven te wekken. In een aantal sessies met het gehele dorp is, onder leiding van een bevlogen groep mensen uit het dorp, de visie voor het dorpshart tot stand gekomen. We kijken uit naar een volgende stap naar realisatie!