28.11.2014 Nieuwsbericht

Gewonnen: nieuwbouw school Moerbeke (B)

Met het Antwerpse bureau Boonen Michielsens gaan we als architectencombinatie de nieuwbouw van een brede school in Moerbeke, België ontwerpen. De selectie betrof een Europese aanbesteding.

Centraal in het ontwerpvoorstel staat de huidige schoolgebouwen niet te renoveren en uit te breiden maar te kiezen voor nieuwbouw. Daarmee is een ensemble van gebouwen te realiseren dat op een open en toegankelijke manier van betekenis kan zijn voor het hele dorp en dat op een heldere manier aansluit op bestaande verkeersstromen.

Het plan bestaat uit twee bouwdelen die gefaseerd gebouwd kunnen worden terwijl het huidige schoolgebouw in gebruik blijft. Helder begrensd tussen het schoolgebouw en de turnzaal met eetzaal liggen uiteindelijk twee schoolpleinen en een amfitheater in een samenhangend totaal.

Het concept voor het schoolgebouw geeft kansen om te experimenteren met nieuwe pedagogische en didactische methodes en zet aan tot samenwerken en ontmoeten. De benedenverdieping is voor de kleuters, de eerste en tweede verdieping zijn voor de lagere school bestemd. Het ontwerp brengt leerlingen, leerkrachten en ouders samen, gangen worden beperkt tot een minimum en er wordt gewerkt met leerpleinen en multifunctionele ontmoetingsruimtes.

Het vrijstaande complex met een turnzaal en een eetzaal heeft een bredere functie voor het hele dorp en zal buiten de schooluren tevens voor andere activiteiten worden gebruikt.

Door de compactheid van het concept en de omgang met licht is ook energiezuinigheid een belangrijk thema. Daaboven biedt het ontwerp tal van oplossingen op het gebied van ecologie, luchtkwaliteit, toegankelijkheid, multifunctionaliteit en uitbreidingsmogelijkheden.

De start van de bouw is gepland eind 2015.