Berichten in de categorie: Nieuwsbericht

Opening MFA Aagtekerke

𝐁𝐢𝐣𝐧𝐚 𝐡𝐞𝐭 𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐫𝐩 𝐀𝐚𝐠𝐭𝐞𝐤𝐞𝐫𝐤𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐮𝐢𝐭𝐠𝐞𝐥𝐨𝐩𝐞𝐧 𝐨𝐦 𝐝𝐞 𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢𝐅𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐥𝐞 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐦𝐦𝐨𝐝𝐚𝐭𝐢𝐞 (𝐌𝐅𝐀) 𝐭𝐞 𝐤𝐮𝐧𝐧𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐳𝐨𝐞𝐤𝐞𝐧. Het gebouw werd geopend door wethouder Bert Tuk en blijkt door iedereen heel goed ontvangen te worden. Het ontwerp is ontstaan in een inspirerende dialoog met een brede werkgroep. De gemeente Veere zorgde voor een ambitieus Programma van Eisen

Geselecteerd voor sportaccommodatie E.M.M.’21

In opdracht van de gemeente Kaag en Braassem zijn we inmiddels aan de slag met het gewonnen ontwerp voor de nieuwe sportaccommodatie van de fusieclub E.M.M.’21 aan het Sportpad in Roelofarendsveen. Dit doen we samen met onze ontwerpteampartners Vintis installatieadviseurs, Bogaards Constructiebureau en ZRi. Het project wordt namens de gemeente begeleid door Olco Maatschappelijk Vastgoed.

MFA in Aagtekerke is nagenoeg gereed

Een beeld uit de sporthal met zicht op het land en in de verte de duinen. Na een voortvarend bouwproces worden de laatste planken vastgeschroefd. In de herfst wordt de speeltuin aangelegd en wordt het gebouw -dat in essentie een echt dorpshuis is- in gebruik genomen. MFA Aagtekerke is zoveel mogelijk circulair. Gekeken is naar

In Aagtekerke wordt hard gewerkt aan de bouw van een nieuw dorpshuis.

Dit wordt de ontmoetingsplaats voor het dorp, die de verspreid liggende maatschappelijke dorpsvoorzieningen gaat vervangen en bundelen. Een plek voor jong en oud, waarbij de ontmoeting en de gezamenlijke activiteiten zullen bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van deze kleine dorpsgemeenschap. Het betrokken team bracht een bezoek aan de bouwplaats. In het derde kwartaal van

Selectie gewonnen voor de transformatie van Campus Kantienberg

In opdracht van de Arteveldehogeschool gaan we in het centrum van Gent aan de slag met de transformatie van de Campus Kantienberg. Het campusgebouw wordt omgevormd tot een stercampus: een nieuwe leeromgeving die uitnodigt tot kennisdelen, innoveren en ontmoeten. Een open verknopingsplek met de stad en de buurt. Enkele chirurgische ingrepen in het sculpturale, bakstenen

Groen licht voor het Voltkwartier

Meer dan honderd jaar geleden werd in Oosterhout brouwerij De Gekroonde Bel gebouwd. Nadat Philips het monumentale gebouw omtoverde tot hoofdkantoor en een grote productiehal bijbouwde kwam het complex zo’n 20 jaar geleden in handen van Arthur Robbesom, onze opdrachtgever. Hij transformeerde het gebied in een succesvolle bedrijfscampus: Tricorp Businesscenter. Nu wordt het gebied opnieuw

Geslaagde bewonersavond St. Antoniusschool

Een drukbezochte en inspirerende bijeenkomst was het gisteravond met een scherpe, positieve response. Aan omwonenden en belangstellenden hebben we het Definitief Ontwerp voor de nieuwe St. Antoniusschool in Klein-Zundert gepresenteerd. De nieuwe St. Antoniusschool wordt een dorpse school met een herkenbaar hart en een hoge mate van circulair materiaalgebruik. We ontwierpen de school zo compact

Voormalig V&D pand getransformeerd naar woongebouw

De schaal van het oude V&D pand, de robuuste structuur en de eenvormige gevel nodigde uit om te transformeren. Dus geen “sloop-nieuwbouw” maar hergebruik van structuur en architectuur. In de plint is ruimte voor commerciële activiteiten. Op de twee verdiepingen daarboven zijn 27 stadsappartementen en voegden wij nog 9 dakappartementen toe. In het souterrain van

Bouw MFA Aagtekerke van start

De realisatie van de nieuwe multifunctionele accommodatie voor de Gemeente Veere is gestart: de bewoners van Aagtekerke krijgen een nieuw, bijzonder duurzaam en groen gebouw dat nagenoeg volledig gemaakt wordt van hout. De Vrouwen Agatha zorgen daarin voor het dorpshuis, de schoolkinderen en dorpsbewoners gaan er sporten en diverse zorgfuncties zullen er worden aangeboden. De

Ontwikkelvisie voor de locatie De Lunet in Breda afgerond

Na een intensieve studie en in een vruchtbare samenwerking tussen de opdrachtgever van Deursen Group, de gemeente Breda, Buro Lubbers, Rho adviseurs en Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten heeft een duidelijke visie op de plek gestalte en collectief draagvlak gekregen. Centrale vraag: hoe zorg je bij de geest van de plek architectonisch voor samenhang,

Verder bouwen op Rithmeesterpark

Kapimex, een internationale handelsorganisatie in huishoudelijke en decoratieve artikelen, is inmiddels gegroeid. Daarom is er meer ruimte nodig. Het bestaande gebouw transformeren wordt getransformeerd tot showroomgebouw met een design-lab. In een nieuw te bouwen kantoor krijgen de werk- en vergaderruimtes een plek. Door een soortgelijk materiaalgebruik ontstaat een nieuw en karakteristiek ensemble. Realisatie start in

Start bouw centrum De Groote Wielen Rosmalen

De ontwikkeling van centrum De Groote Wielen is een stap dichterbij. De eerste paal is geslagen, de grondwerkzaamheden zijn gestart. Straks kunnen de bewoners gebruik maken van een compleet wijkwinkelcentrum, een gezondheidscentrum en twee grote supermarkten. Ontmoeten, spelen en bewegen zijn de centrale thema’s die gaan zorgen voor een gezonde leefomgeving en bijdragen aan het

Hoogste punt voor energieneutraal horecapaviljoen in Helmond

Binnenkort kunnen de bewoners van Helmond gaan genieten van het nieuwe paviljoen: een fijne plek vol dynamiek en levendigheid. Deze week vieren we alvast het hoogste punt van de bouw. Het solitair gelegen, houten horecapaviljoen komt aan de rand van het gerenoveerde Burgemeester Geukerspark te staan. Het alzijdige ontwerp bestaat uit twee gesloten volumes die

Een nieuw dorpshart voor Oosteind

Activeren wat latent aanwezig is, het vormt in het onderzoek naar een nieuw dorpshart voor het Brabantse kerkdorp Oosteind de strategie naar een visie. De Johannes de Doperkerk, meer dan 150 jaar geleden door de eigen inwoners gebouwd, speelt samen met de pastorie en de prachtig besloten pastorietuin een sleutelrol. Het blijkt niet nodig te

OBS De Wildschut in gebruik genomen

De afgelopen jaren hebben we met veel plezier en toewijding in opdracht van de gemeente Gilze en Rijen gewerkt aan de nieuwbouw voor OBS de Wildschut. Een gebouw volledig in hout dat zich door zijn markante kapvorm voegt in de maat en schaal van het dorp. Een volledig transparante gevel aan de Raadhuisstraat verbindt het

Geselecteerd voor multifunctionele accommodatie Aagtekerke

Na een besloten prijsvraag door de gemeente Veere zijn we in de lente geselecteerd als architect voor een multifunctionele accommodatie in Aagtekerke. Het voorlopig ontwerp is inmiddels gereed. Het ontwerp is tot stand gekomen in een bijzonder plezierig open ontwerpdialoog waarbij de diverse gebruikers in hoge mate betrokken waren bij de ontwerpafwegingen van wat uiteindelijk

Heuglijk moment voor Klavers Jansen

Het stedenbouwkundige plan voor Klavers Jansen is gereed en de overeenkomst tussen gemeente en opdrachtgever Consortium Spoorzone Breda is getekend. De locatie maakt deel uit van het Havenkwartier in Crossmark Breda. Het voormalige bedrijventerrein wordt getransformeerd tot een dynamische gebied voor woningbouw en cultuur. Bestaande gebouwen worden behouden en gecombineerd met nieuwe gebouwen. Het maaiveld

Nieuwe herbestemming Blokkerpand naar woongebouw

Op een markante locatie aan de kade in het centrum van Leerdam wordt een voormalig winkelpand van de Blokker herbestemd tot een woongebouw met 16 appartementen. Na een gewonnen architectenselectie hebben wij in opdracht van Royal Delft Vastgoed BV een plan ontwikkeld. Met grote gevelsparingen en uitstekende balkons wordt het bestaande, gesloten gebouw getransformeerd tot

Stedenbouwkundige visie Tricorp gepresenteerd aan omwonenden

Meer dan honderd jaar geleden kende Oosterhout een aantal grote, industriële complexen in en aan de rand van het centrum. Bierbrouwerij De Gekroonde Bel, een markant jugendstil gebouw van de Rotterdamse architect Jan Verheul, was toen al een parel voor Oosterhout. In de jaren’50 ontwikkelde de locatie tot een groot industrieel complex: Atelier Volt. Vele

Wonen in het park

Recent werd het ontwerp voor twee appartementsgebouwen met sociale huur-en koopappartementen in Sint-Maartensdijk heel positief en enthousiast ontvangen door opdrachtgevers en gemeente. Stadlander, Bouwgroep De Nijs-Soffers en de gemeente Tholen investeren in de wijkvernieuwing van Smerdiek-West in Sint-Maartensdijk. De wijk krijgt een nieuw, groen hart door het bestaande park sterk te vergroten. De twee nieuwe

Bij Villa GLN valt alles samen

In sommige projecten valt alles samen: kritische opdrachtgever, star bestemmingsplan, mooie context… Deze villa laat zien dat omdenken in ons vak soms kan leiden tot verrassende concepten. Geen stereotype plattegrond behorend bij een majeur programma: grote voortuin, (te) groot huis, grote achtertuin. Hier is gezocht naar de samenhang der dingen. Door de centrale positie van

Hoogste punt hoofdkantoor CLB

Op 5 juni werd op gepaste wijze en in lijn met de voorschriften van het RIVM het bereiken van het hoogste punt van het kantoorgebouw voor CLB gevierd. Ondanks Covid-19 heeft Winters Bouw en Ontwikkeling in hoog tempo doorgebouwd. Oplevering is in november van dit jaar. Het project is tot stand gekomen in een Design

Geselecteerd voor nieuw winkelcentrum De Groote Wielen

De ontwikkellocatie van het nieuwe winkelcentrum in Rosmalen ligt ten zuiden van deelgebied Centrum en vormt, letterlijk en figuurlijk, het centrum van de wijk De Groote Wielen. Het winkelcentrum komt aan de bovenrand van De Groote Wielenplas en zal door de bijzondere ligging en stedenbouwkundige uitgangspunten grotendeels opgaan onder een oplopend maaiveld waardoor de interactie

Muziekpaviljoen Sint-Oelbertgymnasium opgeleverd

Afgelopen vrijdag is het nieuwe muziekpaviljoen van het Sinuit prefab units van 3 x 6 meter. Het paviljoen is bekleed met plastic leien van Pretty Plastic, een product van bureau SLA en Overtreders W. De leien zijn gemaakt van gerecycled plastic.

Een nieuw horecapaviljoen in Helmond

De gemeente Helmond heeft ons bureau op basis van onze visiepresentatie geselecteerd voor het ontwerp van een nieuw horecapaviljoen in het Burgemeester Geukerspark in Helmond. Het paviljoen biedt een fijne plek aan de rand van het park en bevestigd door haar transparante opzet het zicht op en de aanwezigheid van het park in de stad.

Ontwerp Merkhuis gereed

Het bedrijfsverzamelgebouw van zo’n 5000 m2 is het sluitstuk dat op de Triple-O Campus in Breda wordt gebouwd. De Triple-O Campus is een klassieke campus met vrijstaande gebouwen in een verbindende landschappelijke setting. We realiseerden hier in 2008 ons eigen bureau, daarnaast het kantoorgebouw ‘Het Pakhuis’ en tot slot de nieuwbouw voor E-Sites, die recent

Ontwerp woongebouw Zierikzee gereed

De opgave betreft twee appartementengebouwen met ieder 9 appartementen. De gebouwen komen in de wijk Noorderpolder aan de rand van de Scandinavische velden. De gebouwen hebben een heldere opzet met veel licht en uitzicht en met grote buitenruimtes. De materialiteit en sculpturaliteit draagt bij aan de verbijzondering van de gebouwen aan het water dat het

Start bouw inbreiding Thomas More Hogeschool Rotterdam

Aan de Stationssingel in Rotterdam is gestart met de realisatie van de inbreiding van de Thomas More Hogeschool. Door gemeenschappelijke functies als de aula en de huiskamer in de bestaande patio te situeren, ontstaat er in het bestaande gebouw ruimte voor extra lesactiviteiten. De inbreiding wordt in hout gematerialiseerd waardoor het nieuwe hart van de

Hoofdkantoor Aartsen opgeleverd

Na een intensief bouwproces is het nieuwe hoofdkantoor van Aartsen opgeleverd en afgelopen zaterdag door de familie Aartsen feestelijk geopend. In verschillende fasen is het bestaande kantoorpaviljoen uit 2007 uitgebreid tot het nieuwe hoofdkantoor en heeft de oude boerderij een meer informele, ceremoniële functie gekregen. Een patio brengt licht en lucht in het hart van

CLB kiest voor ontwerp Grosfeld Bekkers van der Velde

CLB Integrated Solutions is een technologiebedrijf dat zich kenmerkt door het leveren, integreren, beheren en onderhouden van innovatieve zorgoplossingen. De locatie voor de nieuwbouw is aan de rand van Oosterhout op een prachtige locatie in het groen én aan de A27. Goede en enige buur is het markante gebouw van Antea, ontworpen door Paul de

Woonhuis van O genomineerd als “BNA Beste Gebouw van het jaar”

Een vakjury heeft het huis geselecteerd uit 114 inzendingen. De woning is ontworpen in een intensieve dialoog met de opdrachtgever waarbij de uitzonderlijke omgeving de inspiratie was voor een uniek woonconcept. Op 17 mei 2019 wordt in de LocHal in Tilburg de winnaar uit de 9 genomineerden bekend gemaakt.

Persconferentie herontwikkeling Galvanitas

Vandaag heeft de regionale media kennis genomen van de plannen rondom de herontwikkeling van Galvanitas in Oosterhout. Ons bureau maakt de stedenbouwkundige visie voor dit gebied. Galvanitas is een van de laatste, geheel intact zijnde, industriële gebouwencomplexen in Oosterhout. Het gehele ensemble, gelegen aan het Wilhelminakanaal in Oosterhout, zal worden getransformeerd in een gebied met

Grosfeld Bekkers van der Velde wint architectenselectie in Zierikzee

De opgave betreft twee appartementengebouwen met ieder ca. 12 appartementen. De gebouwen worden gerealiseerd in de wijk Noorderpolder, aan de rand van de Scandinavische velden. De gebouwen zijn luchtig voorgesteld met grote buitenruimtes. De sculpturaliteit draagt bij aan de verbijzondering van de gebouwen in het water dat het hart van de wijk vormt. Opdrachtgever is

2e fase van sportcomplex TSC eindelijk opgeleverd

Na een grote inspanning van de voetbalvereniging zelf is de bovenbouw van het het clubgebouw TSC eindelijk opgeleverd. Het gebouw genereert door zijn alzijdige, langwerpige karakteristiek een mooi zicht op het hoofdveld en op de overige velden aan de andere zijde van het gebouw. De tribune is doorgetrokken voor het gebouw langs en verwijst daarmee

Gewonnen: prijsvraag voor locatie Zandoogje

Ons bureau heeft de prijsvraag voor locatie Zandoogje in Oosterhout gewonnen. De essentie van het plan: wonen in het groen. Na een open inschrijving in het voorjaar van 2017 en een tweede ronde begin 2018 is het plan in de finale ronde als beste beoordeeld uit zeven plannen. Villa Zandoogje, de werktitel van het project,

Architectenselectie gewonnen voor uitbreiding Thomas More Hogeschool

Ons bureau heeft de architectenselectie gewonnen voor de verbouwing en uitbreiding van de Thomas More Hogeschool, gelegen aan de Stationssingel in Rotterdam. Naast interne aanpassingen en de renovatie van de gevel, onderdeel van het beschermd stadsgezicht, wordt in de besloten patio van het bestaande gebouw een ruimtelijke constellatie van houten volumes geplaatst, flexibel, demontabel en

Visie dorpshart Oosteind aan bewoners gepresenteerd

Maandagavond is aan de bewoners van Oosteind de nieuwe visie voor het dorpshart gepresenteerd. Het plan geeft een integrale visie op het toekomstig gebruik van de kerk, de pastorietuin, het Oostquartier, de school en de voetbalclub. BN De Stem schreef een artikel over het plan in Oosteind, lees de publicatie hier.

Aan de slag met de nieuwe clubaccommodatie RFC

Ons bureau is gekozen om het ontwerp te maken voor de nieuwe clubaccommodatie van voetclub RFC uit Raamsdonksveer. De vereniging is ontstaan uit een fusie tussen twee voormalige clubs die met hun accommodaties tegen elkaar lagen. Het concept anticipeert op de fusie door een verbindend gebaar te maken precies op de grens tussen de twee

Open dag kloostercomplex Catharinadal enorm succes

De open dag van het Catharinadal was een daverend succes. Meer dan tweeduizend mensen hebben het domein bezocht en zich laten informeren over alle activiteiten die er inmiddels plaatsvinden. De wijngaard staat in volle bloei, de eerste honing wordt binnenkort gemaakt en de taveerne en de winkel openen vanaf 5 juli de deuren. Steeds meer

Ontwerpvisie gepresenteerd sportpark VV Dongen

Afgelopen dinsdag is aan de leden van VV Dongen het ontwerp gepresenteerd voor het nieuwe sportpark van VV Dongen. Het gebouw bevat naast kleedruimten en een kantine een verhoogde tribune op de eerste verdieping met zicht op het hoofdveld.

Winnaar aanbesteding sportcomplex Noordwijk

Ons bureau heeft afgelopen week met haar ontwerpvisie de aanbesteding voor het nieuwe sportcomplex aan de Lageweg in Noordwijk gewonnen. De nieuwbouw moet een herkenbare entree van Noordwijk worden. In het ontwerp staat het alzijdig uitzicht vanuit de kantine voorop. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt de sporthal gedeeltelijk in het maaiveld verzonken en vormt

Presentatie ontwerp universiteitsbibliotheek Amsterdam

Nadat in 2014 het ontwerp voor de universiteitsbibliotheek op de locatie van het Binnengasthuisplein in Amsterdam door MVSA en Van Stigt werd afgerond, is ons bureau gevraagd om een tweede scenario te onderzoeken waarbij de universiteitsbibliotheek, in combinatie met onderwijs en het logistieke punt, is gesitueerd in de Oudemanhuispoort. Vanaf 16 maart is er een

1000e steen voor brede school in Moerbeke

Onder toeziend oog van leerlingen, leraren en schepenen metselde burgemeester Robby de Caluwé van Moerbeke, België, de duizendste steen van de nieuwe Brede School de Vlinderdreef. De volledige nieuwbouw wordt gerealiseerd naast en tussen de huidige schoolgebouwen. Zo kan het onderwijs gewoon doorgaan. De bestaande, sterk gedateerde gebouwen worden door aannemer Strabag na voltooiing van

Verbouwing wijnhuis Catharinadal komt op gang

Deze zomer is de bouw van het wijnhuis van het Sint-Catharinadal gestart. Inmiddels is het sloopwerk afgerond en worden de contouren van de oorspronkelijke constructie en de magnifieke ruimte zichtbaar. De planning is om in mei volgend jaar gereed te zijn, op tijd voor de officiële opening in juni. De verbouwing van het poortgebouw bevindt

Campus Ruggeveld geopend

Na nauwelijks 1 jaar bouwtijd werd door Burgemeester van Antwerpen Bart de Wever Campus Ruggeveld op vrijdag 2 oktober officieel en onder grote belangstelling geopend. Het uit de jaren 80 stammende voormalige internaat in Antwerpen is getransformeerd tot éen onderwijsgebouw. Het programma bestaat uit 3 gebruikers: het CVO met volwassenenonderwijs, het CLB, het centrum voor

Nieuw Eerstelijns Zorgcentrum voor Oosterhout

Afgelopen week is onder grote belangstelling het Eerstelijns Zorgcentrum in Oosterhout feestelijk geopend. Oorspronkelijk was het gebouw een opvang voor psychiatrische patiënten met slaap en badkamers. Binnen een half jaar is het complex getransformeerd van een typisch jaren ’80 gebouw in een fris, transparant en functioneel gebouw waar verschillende zorgverleners hun werkplek hebben gevonden. Naast

Villa SNW opgeleverd

De villa staat op een fraaie locatie aan de rand van Breda. De bijzondere kavel met zijn enorme diepte heeft het concept van de villa mede bepaald. De villa anticipeert met bijzonder vergezichten op de vorm van de kavel door precies op het knikpunt van de twee langgerekte groene ruimtes positie in te nemen. De

Gewonnen: aanbesteding basisschool Gilze

Met het aansprekend concept van “de Leerfabriek” heeft ons bureau de commissie weten te overtuigen. De openbare basisschool De Wildschut in Gilze is aan vervanging toe. De school heeft een bijzonder leerconcept waarbij de ontwikkeling van de meervoudige intelligentia centraal staat. Door het programma van de school te ontwerpen in een fabrieksachtige ruimte ontstaan spannende

Start bouw wijnhuis Catharinadal

De tweede fase van het project klooster Sint-Catharinadal in Oosterhout is begonnen. Na een voortraject met intensieve besprekingen met de zusters en de wijnmakers heeft ons bureau voorgesteld om de productie van de wijn onder te brengen in de monumentale koeienstal op het domein van de zusters. Naast de verbouwing van de stal zal ook

Pilotproject Curaviewoningen in Kwadendamme gereed

Het pilotproject Curaviewoningen in Kwadendamme is gereed. Om strategisch te kunnen omgaan met hun woningbezit in het krimpende en vergrijzende Zeeland is voor woningbouwvereniging R&B-wonen een geprefabriceerde woning ontwikkeld. De levensloopbestendige basiswoning bestaat uit 2 elementen die in 1 dag kunnen worden geplaatst op tevoren aangebrachte palen. De toevoeging van een verdiepingselement maakt de woning

H19 opent haar deuren

Cultuurcentrum H19 in Oosterhout heropent na een grondige verbouwing vanaf vandaag de deuren. Cursisten kunnen in een open, lichte en transparante atmosfeer aan de slag. Ons bureau is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouwbegeleiding. In opdracht van de gemeente Oosterhout zijn alle verschillende disciplines binnen H19 nu onder één dak gehuisvest. Mede door meervoudig

Kindcentrum De Kring officieel geopend

Onder grote belangstelling is afgelopen zaterdag het nieuwe kindcentrum De Kring in Rijen geopend. De nieuwe school en de kinderopvang vormt een nieuw baken in de wijk de Vliegende Vennen. De bijzondere kracht van het gebouw schuilt in de afwezigheid van verkeersruimten. Alle ruimten zijn als in een traditioneel Japans woonhuis aan elkaar geschakeld waarbij

Geselecteerd voor nieuwbouw in Leuven (B)

Samen met het Antwerpse bureau Boonen Michielsens zijn wij als architectencombinatie geselecteerd voor de nieuwbouw van een appartementencomplex in Leuven. Het betrof een openbare aanbesteding. Opdrachtgever is sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal. In het gebouw komen 30 appartementen voor ouderen in het hart van Leuven. De Gregorio en partners maakte het masterplan.

Nieuwe opdracht in Antwerpen

Als architectencombinatie met het Antwerpse bureau Boonen Michielsens hebben wij uit een Europese aanbesteding de opdracht gekregen een internaat in Antwerpen te transformeren tot een onderwijsgebouw. Centraal in de visie staat de observatie dat het bestaande gebouw niet zozeer gerenoveerd als wel gereanimeerd moet worden. Daartoe is de plint fundamenteel verbreed zodat het gebouw met

Gewonnen: nieuwbouw school Moerbeke (B)

Met het Antwerpse bureau Boonen Michielsens gaan we als architectencombinatie de nieuwbouw van een brede school in Moerbeke, België ontwerpen. De selectie betrof een Europese aanbesteding. Centraal in het ontwerpvoorstel staat de huidige schoolgebouwen niet te renoveren en uit te breiden maar te kiezen voor nieuwbouw. Daarmee is een ensemble van gebouwen te realiseren dat

Garenspinnerij als decor voor RTL4

Afgelopen weekend, zaterdag 18 oktober tot en met maandag 20 oktober, is Cultuurhuis Garenspinnerij overgenomen door de televisieploegen van RTL 4. Zij zijn daar om het programma ‘Het Orkest van Nederland’ op te nemen. In drie lange draaidagen worden 150 auditanten gefilmd in hun voorbereiding op de auditie en natuurlijk hun auditie zelf. Dit betekent

Tuin van Villa VGB genomineerd

Een geslaagde synergie tussen landschap en villa. Voor de tweede keer is de tuin van een door ons ontworpen villa genomineerd voor de titel “de Tuin van het Jaar”. Eerder al viel de eerste prijs op een tuin van het woonhuis aan de Asterdse plas; inmiddels bewoond door een bekende nederlandse DJ. De tuin van

Clubgebouw VV Oosterhout in gebruik

Woensdag 2 juli speelde NAC een oefenwedstrijd tegen v.v. Oosterhout op het sportpark de Contreie. Recent leverden we daar het hoofdgebouw op. Kenmerkend is de grote luifel die zowel het clubgebouw als de tribunes overdekt. Het is een bijzonder beeld om het in grote getale toegestroomde publiek het gebouw te zien gebruiken voor deze bijzondere

Eerste paal kindcentrum De Kring

De eerste paal is geslagen voor het nieuwe kindcentrum De Kring in Rijen. Alle kinderen van de school hebben samen met de wethouder met hamer en piketpaal op symbolische wijze de eerste contouren van de school uitgezet. De bouwtijd van de school zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Naast basisschool De Kring zal De

Koning Willem-Alexanderbrug opgeleverd

De Koning Willem-Alexander brug is in gebruik genomen. Het ontwerp voor deze brug is in een Design & Build samenwerking met de BAM Civiel Zuid-West tot stand gekomen. De brug beantwoordt op een geraffineerde wijze op de behoefte ook grotere en hogere boten toegang te geven tot de Singels van Breda zodat er een betere

Start bouw buitenbar Piusplein

Na een lange voorbereiding is de start van bouw van de buitenbar aan het Piusplein in Tilburg van start gegaan. De buitenbar is volledig transparant. Schuivende glazen deuren zorgen ervoor dat het object kan transformeren naargelang de weersomstandigheden. De buitenbar wordt in april opgeleverd.